Ommelander Rekenkamer

Gemeente Hoogezand-Sappemeer en gemeente Slochteren

Welkom op de website

van de Ommelander Rekenkamer

De Ommelander Rekenkamer is de gezamenlijke rekenkamer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Slochteren.  

De Ommelander Rekenkamer heeft als doelstelling om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Dat doet de rekenkamer door onderzoek uit te voeren naar het gevoerde beleid van de gemeente. Door middel van onderzoek wordt inzicht verkregen in de vraag: wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter. De Rekenkamer rapporteert aan de gemeenteraad. H
et laatste woord is aan de gemeenteraad om vast te stellen wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek van de rekenkamer gebeurt.

Volgens de gemeentewet is iedere gemeente verplicht een rekenkamer te hebben. De Ommelander Rekenkamer is op basis van een gemeentelijke verordening
 ingesteld en de samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De onderzoeksagenda komt tot stand in overleg met de gemeenteraad, inwoners kunnen ook suggesties aandragen. De rekenkamer heeft een eigenstandige en onafhankelijke positie en stelt de uiteindelijke onderzoeksvraag vast.

Het voordeel van een gezamenlijke rekenkamer is dat meer kennis en deskundigheid kan worden opgebouwd en kosten worden bespaard. 

De naamgeving "Ommelander Rekenkamer" is afgeleid van "De Ommelanden". De Ommelanden is de oude naam voor de gebieden in de provincie Groningen die buiten de stad Groningen liggen.